3-Våhaug-Vatnasetenuten

Skildring av tur

Ved parkeringsplassen er det ei infotavle. Gå ca. 50 m til ei bru. Her er det skilta til Vatnasetenuten og Tostøl. Denne turen er ein rundtur og er omtalt å gå først i retning Tostøl, men vanskegraden er svært lik om du vel å gå motsett veg. Gå over brua i retning Tostøl. Stien er forholdsvis lett å gå, men med ein del små kneiker. På blaute parti er det er lagt steinar til å trø på. Etter ca.1 time kjem du øvst i Saurdalen, til eit stikryss med skilting til Vatnasetenuten og Tostøl. Gå mot Vatnasetenuten. Etter nokre kneiker kjem du opp på eit høgdedrag og har god utsikt i alle retningar. Følg dette høgdedraget mot nord heilt opp til Vatnasetenuten. Flott utsikt frå toppen. Turen vidare ned til Våhaug er bratt i starten, men elles er det lett å gå. 

Sesong

Mai - oktober/november. Du kan også gå turen på ski om vinteren, men då vert turen noko meir krevjande og lengre fordi skogsbilvegen ikkje er brøytt, og du må derfor gå frå hovudvegen.

Råd for turen

-Ta med mat, drikke og vindtette klede. 
 - Du bør ha fjellstøvlar, men har det vore tørt ei stund kan du også bruke joggesko.
 - Mobildekning er ikkje god på heile turen. Vi anbefaler kart og kompass, ev. GPS. 
 - Det er bandtvang 1. april – 20. august. 
 - Det er forbode med open eld i skog og mark 15. april - 15. september. 
 - Til fots kan du ferdast fritt i utmark, men ver varsam og ta omsyn til dyr og fuglar, og til naturen elles. Ikkje kast søppel. 
 - Turistinformasjonen kan gi opplysningar om fiske og kjøp av fiskekort. 

Kart

Våhaug-Vatnasetenuten

Startpunkt/parkering

4,1 km nord for Herand kai tek du av mot aust frå veg 550, på ein skogsbilveg litt sør for det høgste punktet på vegen (Åsleitet). Det står ei infotavle der. Etter ca. 100 m må du betale avgift for å køyre denne vegen med bil (kontant betaling). Ved enden av vegen er det god parkeringsplass (Våhaug). Parkering på eige ansvar.

Location